SGPJ IN AANBIDDING VOOR RUTTE
SGPJ KUST DE VOETEN VAN MAMMON RUTTE - DE AFGODERIJ TEN TOP  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Afbeelding: de vrouw op het beest bij het parlementsgebouw van EU-Babel waarin de afvallige SGP volop participeert met de EU-tak van de NWO.

Note: Het SGPJ-festijn, waarop de SGP(J)-pilatussen en de VVD-herodus vrienden werden, werd door de bilderberger krant, het RD, in beeld breed uitgemeten.


------------------------------------------

Klik hier 1600 SGP-jongeren had pro-abortus-premier Rutte zaterdag aan zijn voeten liggen.

De „ster van de zwarte kousen” (de Volkskrant vanmorgen) werd „als een held” (De Telegraaf) onthaald op de SGP-jongerendag.

Klik op de Klik hier link ter inzage volledige SGPJ-IDOL-artikel

---------------------------------------------------

COMMENTAAR
Deelname aan dit afgodisch-heidens SGPJ-spektakel kan de liberale premier Rutte niet verweten worden, aangezien hij met zijn glimlachende politieke charmes de voltallige SGP- en de SGPJ-top in de maling en opnieuw op sleeptouw genomen heeft.
Rutte speelde zijn politieke spel op de wijze, zoals hij dat ook in de 2e kamer doet, maar met de voor hem slimme tactiek weet hij zijn politieke tegenstanders om de vingers te winden, zonder op zijn strepen te gaan staan. De stekeblinde top van de SGP en de gelijknamige SGPJ bleken en blijken niet opgewassen te zijn tegen de verleidelijke vlei-tactiek van Rutte en vielen in aanbidding voor de voeten van de pro-abortus-premier neer. Ook de heren Van der Staaij, Dijkgraaf en Van der Vlies bogen hun aangezicht handenklappend ter aarde voor het beeld dat MAMMON-Rutte heet, maar deze refo-clowns -als zij zich niet bekeren- zullen in de dag des oordeels het godzalige drietal, Sadrach, Mesach en Abednego -die zich voor het beeld van Nebukadnezar niet bogen- tegenover zich geplaatst zien, maar dan tot hun eeuwig oordeel.

Rutte sprak overigens wel de subtiele waarheid toen hij zei: "Met de SGP zijn we het eens over het overgrote aantal politieke thema’s dat nu actueel is."

Dat de SGP(J) top zo naief is dat zij deze politieke uitspraak van Rutte niet naar zijn ware bedoelingen weten te schatten, daar staat de SGP-top om bekend en van die staatsonkundige afgodische boerenstomheid maakt Rutte handig gebruik.

Rutte bedoelde eigenlijk te zeggen: "De SGP is het met de VVD eens over het grote aantal politieke thema's dat nu actueel is."

Niet de VVD is de SGP tegemoetgekomen en richting Gods Woord overgebogen, nee, het is juist precies andersom. De afvallige SGP is de liberale VVD tegemoetgekomen en heeft de bijbelse normen aan de huidige gedoogpolitiek aangepast.
Dat is exact hetgeen premier Rutte heeft gezegd, alleen zei Rutte het in een andere volgorde, maar wat hij precies bedoelde te zeggen is geen sterveling opgevallen, omdat God de zinnen van dit soort afgodische SGP/SGPJ-bewegingen verblind heeft, omdat zij de Waarheid in ongerechtigheid ten onder houden, daarom heeft God hen overgegeven om de leugen aan te hangen, opdat zij zich niet te enigertijd zouden bekeren.

Het wordt meer en meer openbaar dat God Refo-NL heeft overgegeven aan dit soort vals-christelijke politieke afgoderij en er zijn geen predikanten en ambtsdragers die tegen deze gruwelijke afval ageren (uitgezonderd MGvdH - zie volgende blok).

Nog even en dan zullen de SGP en de SGPJ er geen punt van maken om het beest te aanbidden, hetgeen nu al door de SGP in Euro-Babel-verband gebeurt, wat van SGP-zijde bruut en in alle toonaarden wordt ontkend. Wie de zijde van de antichrist en gelijknamige regeringen echter kiest, gedoogt en steunt, zal straks vergaan door de toorn van het Lam die over deze afvallige naamchristelijke bewegingen zal ontbranden, anders zou God ophouden God te zijn. De SGP en de SGPJ openbaren zich publiek als vijanden van God, zoals Jakobus 4:4 leert. De mammon Rutte krijgt een staande ovatie van de SGP(J), maar wie een vriend der wereld is, wordt een vijand van God genaamd. De afvallige SGP en de gelijknamige SGPJ bevinden zich ontegenzeggelijk op de brede weg des verderfs. Degenen die God en de mammon tegelijk kunnen dienen, zoals de SGP(J) dat doen, zullen ook niet schromen om het beest te aanbidden, welker verdoemenis rechtvaardig is (Rom. 3:8b)!

"Kust den Zoon, opdat Hij niet toorne, en gij op den weg vergaat, wanneer Zijn toorn maar een weinig zou ontbranden!" Ps. 2:12a

GPPB.

SGP IN AANBIDDING VOOR MAMMON RUTTE (2)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
14/03/2012 bij Artikelen: De SGP(J) in aanbidding voor Rutte.

De SGP laat zich betoveren door een premier die zich gelovig en christen noemt. Het Rutte Dagblad meldde uitgebreid het onthaal van deze premier bij de SGP-jongerendag. Rutte zei later in het debatje dat hij er „trots” op is hoeveel liberalen op medisch-ethisch terrein voor elkaar hebben gekregen. „Nederland loopt op het gebied van abortus en euthanasie voorop. De VVD zou zeker verder willen gaan. Door de samenwerking met de SGP gaan we minder hard dan we zouden willen, maar we gaan nergens achteruit. (Zie Rutte Dagblad van 13 maart 2012)”. Door zo'n 'gelovige' en 'christen' laat de SGP zich compleet betoveren. Als de oprichters van de SGP dit hadden geweten dan hadden ze de complete SGP zeker in de ban gedaan. Wat is ook dit gebeuren aangaande waar wat Theodorus van der Groe eens sprak in een biddagpredikatie over Hooglied 4:16: " Ach! Of de Heere ons op deze dag dan nog eens ogen gaf, om ons schrikkelijk verval en verdorvenheid te kunnen zien; en wat een verwoest, verlaten, dor en onvruchtbaar volk wij reeds geworden zijn! Helaas, Wij missen onze Bruidegom Christus, en wij leven zonder Zijn Geest. Hij is nu van ons geweken. Hij is heen gegaan, wij zien geen tekens van Zijn tegenwoordigheid meer. Waar wij onze ogen slaan of wenden, ons zal niet anders nu meer ontmoeten, dan een allernaarste geesteloosheid. Hetzij wij zien op de kerk van Nederland, en ook die van andere landen in 't algemeen; hetzij op deze gemeente, en de naburige gemeenten, in het bijzonder; hetzij elk ziet op zijn eigen huis en familie; en eindelijk op zijn eigen hart, staat en weg. O, het zal er alles even droevig, ellendig en geesteloos uitzien! De Heere is niet meer bij ons. Hij wandelt niet meer in Zijn Hof; Hij vindt er geen edele vruchten meer; alles is geheel vervallen, verwilderd, en ligt ondersteboven, zonder orde of enige schoonheid. De heiningmuren van kerkelijke en politieke bezorging en discipline, liggen nu omver. Het wild gedierte loopt er nu maar vrij in en uit. De akkerlieden, de hoveniers en wijngaardeniers werken er niet meer in, om de hof naar behoren te reinigen, te bouwen en het vervallene op te richten. Hij staat nu al vol met wilde bomen, en schadelijk onkruid van alle kanten. De weinige vromen en Godzaligen zijn nu ook droevig verwilderd en verdord, ze dragen nu geen edele vruchten meer. Wij beleven nu diezelfde tijd, als waar de profeet Micha van profeteerde, Micha 7:1, 2, wanneer hij met beroering uitriep, "Ai mij! want ik ben, als wanneer de zomervruchten zijn ingezameld; als wanneer de nalezingen in den wijnoogst geschied zijn; er is geen druif om te eten; mijn ziel begeert vroegrijpe vrucht. De goedertierene is vergaan uit het land, en er is niemand oprecht onder de mensen". Maar helaas, Onze ogen zijn nu zo vast toegesloten, omdat de Geest van de verlichting van ons geweken is, dat wij ons verval en ellende nu niet meer zien kunnen."


M.G. v.d. Hoeven


http://www.derokendevlaswiek.nl